Điểm chuẩn các trường ĐH: Y Hà Nội, Y Dược Huế và Y Dược Hải Phòng

.

Dưới đây là điểm chuẩn trúng tuyển của trường ĐH Y Hà Nội năm 2018:

Điểm chuẩn các trường ĐH: Y Hà Nội, Y Dược Huế và Y Dược Hải Phòng

 

Điểm chuẩn trường ĐH Y Dược Huế năm 2018:

Điểm chuẩn các trường ĐH: Y Hà Nội, Y Dược Huế và Y Dược Hải Phòng

 

Điểm chuẩn trường ĐH Y Dược (ĐH Thái Nguyên):

Điểm chuẩn các trường ĐH: Y Hà Nội, Y Dược Huế và Y Dược Hải Phòng

Điểm chuẩn ĐH Y Dược Hải Phòng năm 2018:

Điểm chuẩn các trường ĐH: Y Hà Nội, Y Dược Huế và Y Dược Hải Phòng

Nguồn: congly.vn